Szanowny użytkowniku!

(przewiń w dół, aby zapoznać się z całością informacji)

Mając na uwadze, że 25 maja 2018r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znane szerzej pod nazwą GDPR (RODO) administrator serwisu internetowego https://www.przedszkole21-kozle.pl/ którym jest
Publiczne Przedszkole nr 21 w Kędzierzynie-Koźlu nazywane dalej Administratorem, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 (Rozdział III)tego Rozporządzenia informuje niniejszym, że w obrębie serwisu stosuje następującą politykę prywatności :

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, jeżeli takowe występują w treści podstrony oraz za pomocą formularza logowania w celu uzyskania dostępu do zaplecza administracyjnego strony.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane są przechowywane przez czas niezbędny dla prawidłowego udostępniania informacji.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Usługi informatyczne Witold Joniak, ul. Sienkiewicza 3 47-253 Landzmierz NIP:749-121-63-73 REGON 530600669 - w celu obsługi systemu zarządzania treścią strony. Firma ta podpowierza przetwarzanie firmie Kylos Sp. z o. o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź, Oznaczenie sądu rejonowego:Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 947-196-00-52 Regon: 100635787 KRS: 0000496957 - w celu przechowywania danych na serwerach

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Do korzystania z serwisu wymagane jest zaakceptowanie tej polityki prywatności. Jeżeli jej nie akceptujesz opuść tę stronę. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pisząc na adres pp21@kedzierzynkozle.pl
akceptuję politykę prywatności - przejdź do serwisu
ładowanie strony

Przez eTwinning do dobrej współpracy

        W naszym przedszkolu od wielu lat pracuje się metodą projektów. Rocznie realizowanych jest ich kilka: od jednodniowych, aż po takie, które trwają cały rok szkolny, a nawet mają kontynuację w kolejnych. Na przestrzeni lat zrealizowaliśmy ich kilkadziesiąt. Jednak w tym miejscu chcielibyśmy zaprezentować projekty dotyczące współpracy z innymi placówkami: w Kusel, we Wrocławiu, w Cambridge. Jak się to zaczęło? Jak zainteresowaliśmy się platformą eTwinning?

W roku 2010 pani dyrektor Henryka Lech postanowiła sformalizować współpracę z kadrą niemieckiego przedszkola w Kusel, która do tej pory odbywała się jedynie na poziomie wymiany doświadczeń kadry, a także poszerzyć ją o wspólne działania z dziećmi. Wtedy zrodził się pomysł na projekt „Małe i duże Kacpra podróże”, czyli cykl spotkań dzieci z pacynką chłopca z plecakiem, który podróżuje między przedszkolami i przynosi w nim różne zadania, niespodzianki. Do realizacji projektu nauczycielki użyły nowego wówczas dla nich narzędzia medialnego, jakim jest platforma eTwinning.

Dlaczego eTwinning? Platforma ta umożliwia w sposób bezpieczny prowadzenie e-dziennika projektu, opisywania działań w ramach projektu, wymiany danych takich jak zdjęcia, prezentacje multimedialne, filmy oraz poszukiwania bliźniaczych placówek, chętnych do realizowania podobnych zadań.

Celem projektu „Małe i duże Kacpra podróże” była edukacja międzykulturowa (poznanie siebie, swoich imion, pasji, zainteresowań, umożliwienie kontaktu z żywym językiem obcym) oraz edukacja medialna. Skorzystali wszyscy: dzieci, które rozmawiały ze sobą za pomocą komunikatora skype, dowiedziały się o sposobach komunikowania się za pomocą mediów elektronicznych, ale i nauczycielki, które doskonaliły swoje umiejętności posługiwania się nowymi programami komputerowymi, narzędziami medialnymi. Dzieci wysyłały sobie kartki świąteczne, poznawały zwyczaje bożonarodzeniowe, wielkanocne, oglądały zdjęcia z przebiegu różnych zadań, które wymyślał dla nich Kacper. Poznały nowe zabawy, wysyłając sobie nawzajem instrukcje tych ulubionych. Uczestnicy projektu tworzyli filmy: pokazując swoje przedszkole z kamerą w ręce oraz tworząc inscenizację do bajki, którą znają dzieci na całym świecie. Efektem końcowym była fotoksiążka oraz quiz z wiedzy na temat kraju, miasta, w którym mieszkały dzieci z zaprzyjaźnionego przedszkola. Dzieci korzystały z takich technologii informatycznych jak: videokonferencje, poczta elektroniczna, prezentacje mulitmedialne (uczyły się obsługi aparatu fotograficznego, kamery).

Projekt miał charakter poznawczo- praktyczny.

Jak wyglądało działanie? Nauczycielki posługiwały się komunikatorami internetowymi w celu ustalenia podziału zadań, wzajemnie się wspierały, ucząc się nowego programu. Uczestniczyły w szkoleniach organizowanych dla nauczycieli rozpoczynających przygodę z eTwinning.

Projekt okazał się wspaniałą zabawą dla dzieci. Był dużym wydarzeniem w świecie naszego przedszkola, doskonałą formą promowania naszej placówki oraz szansą rozwoju osobistego dla nauczycielek. Ponadto projekt miał swój dalszy ciąg:

2010/2011 „Małe i duże Kacpra podróże”

2011/2012 „Małe i duże Kacpra podróże – w świecie słowa i obrazka”

2015/2016 „Trzy życzenia gwiazdki z nieba”, „ May’s weather”.

W tym roku szkolnym nawiązaliśmy za pomocą platformy eTwinning współpracę z wrocławskim przedszkolem Bim Bam Bom. Zrealizowaliśmy trzymiesięczny projekt „Trzy życzenia gwiazdki z nieba” – do naszych przedszkoli spadła z nieba gwiazda, która zawsze spełnia życzenia innych. Tym razem dzieci, chcąc ją czymś obdarować spełniają jej trzy życzenia: 1 – by dzieci na świecie się poznawały, szanowały i lubiły, 2- by dzieci potrafiły się dzielić, życzyć sobie jak najlepiej i czerpać radość z dawania, 3 – by dzieci na świecie bawiły się wspólnie i zgodnie. Trzy życzenia to trzy zadania na każdy miesiąc. Dzieci podczas spotkań z gwiazdką raz w tygodniu uczyły się empatii, szacunku do innych, określały emocje, towarzyszące dzieleniu się, dawaniu. W nowoczesny, bliski dzieciom (bo z wykorzystaniem technologii informacyjnych) sposób realizowałyśmy treści podstawy programowej, a współpraca z inną placówką dodatkowo motywowała do pokazania swojego warsztatu pracy od jak najlepszej strony.

Udało nam się doprowadzić do wspaniałego spotkania się dzieci. Efektem końcowym jest oczywiście dziennik na platformie, podzielenie się z nauczycielami korzystającymi z platformy eTwinning swoimi pomysłami, dobrymi praktykami oraz film, podsumowujący działania. Dzieci natomiast otrzymały maskotki – małe gwiazdki, dyplomy oraz prezenty wykonane przez siebie dla siebie nawzajem.

To nie koniec – tym razem chętne do wspólnego działania są przedszkolaki w Cambridge.

Jak zareagowały dzieci w naszym przedszkolu na propozycję zabawy z nowymi znajomymi? Już nie mogą się doczekać! A fakt, iż nie są to dzieci polskojęzyczne jeszcze bardziej je ekscytuje. Nauczycielkom otuchy dodawał fakt braku bariery językowej w świecie dzieci. Dla nas realizowanie projektów za pośrednictwem eTwinning to dużo pracy przygotowawczej, ale i dużo dobrej zabawy, łamanie lęku przed posługiwaniem się językiem obcym, eksplorowanie możliwości świata medialnego, poznawanie nowych metod pracy i zabawy z dziećmi, wymiana doświadczeń między nauczycielami zarówno w kraju jak i za granicą, promowanie placówki, uatrakcyjnianie zajęć i zabaw z dziećmi oraz wplatanie elementów edukacji medialnej i edukacji międzykulturowej do pracy z dziećmi.

 

 

 

Marta Fulczyk, Publiczne Przedszkole nr 21 w Kędzierzynie-Kożlu
wróć do listy artykułów