Szanowny użytkowniku!

(przewiń w dół, aby zapoznać się z całością informacji)

Mając na uwadze, że 25 maja 2018r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znane szerzej pod nazwą GDPR (RODO) administrator serwisu internetowego https://www.przedszkole21-kozle.pl/ którym jest
Publiczne Przedszkole nr 21 w Kędzierzynie-Koźlu nazywane dalej Administratorem, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 (Rozdział III)tego Rozporządzenia informuje niniejszym, że w obrębie serwisu stosuje następującą politykę prywatności :

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, jeżeli takowe występują w treści podstrony oraz za pomocą formularza logowania w celu uzyskania dostępu do zaplecza administracyjnego strony.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane są przechowywane przez czas niezbędny dla prawidłowego udostępniania informacji.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Usługi informatyczne Witold Joniak, ul. Sienkiewicza 3 47-253 Landzmierz NIP:749-121-63-73 REGON 530600669 - w celu obsługi systemu zarządzania treścią strony. Firma ta podpowierza przetwarzanie firmie Kylos Sp. z o. o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź, Oznaczenie sądu rejonowego:Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 947-196-00-52 Regon: 100635787 KRS: 0000496957 - w celu przechowywania danych na serwerach

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Do korzystania z serwisu wymagane jest zaakceptowanie tej polityki prywatności. Jeżeli jej nie akceptujesz opuść tę stronę. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pisząc na adres pp21@kedzierzynkozle.pl
akceptuję politykę prywatności - przejdź do serwisu
ładowanie strony

Rola zabaw relaksacyjnych w edukacji przedszkolnej

W dzisiejszym świecie na każdym kroku spotykamy się z hałasem, stresem, pośpiechem, poruszeniem i niepokojem. Tempo naszego życia z dnia na dzień wzrasta i trudno zachować opanowanie i pogodę ducha wobec takich bodźców.  Jeżeli jednak chcemy zachować równowagę dla nas i dla naszych dzieci, powinniśmy wykorzystywać wszelkie chwile spokoju i odprężenia. Może w tym pomóc umiejętnie prowadzony relaks, czyli świadome działanie na pograniczu ćwiczeń fizycznych i umysłowych.

Przedszkolaki wyposażone są w naturalne sposoby odreagowywania napięć. Żyją jeszcze w nieco magicznym, swoim świecie.  Jeżeli w rzeczywistości spotykają się z trudnościami, czymś przerażającym - wyłączają się z niej, przenoszą się w świat wyobraźni i tam poprzez zabawę odreagowują nagromadzone emocje i napięcie. Odprężeniem jest dla nich fantazjowanie, zabawa i ruch. W ćwiczeniach służących relaksacji korzystamy z celowo spowolnionych ruchów i gestów: kołysania, głaskania, delikatnego drapania. Te ruchy i gesty, dzięki swej łagodności i zwolnionemu tempu, sprawiają przyjemność i odprężają. Ćwiczenia wyciszające nie powinny trwać długo - powinny być uwarunkowane możliwościami dziecka i rodzajem ćwiczenia. Przedszkolak na krótko koncentruje swoją uwagę na jednym ćwiczeniu, dlatego relaksacja wymaga zmienności i różnorodności zabaw. Dobór ćwiczeń należy uzależnić od zainteresowań dzieci. Ważne jest też by wprowadzić odpowiednią atmosferę podczas ćwiczeń. Podstawowymi działaniami relaksacyjnymi w przedszkolu są: słuchanie muzyki relaksacyjnej, ćwiczenia oddechowe, masażyki. Dzięki temu dziecko ma możliwość wyciszenia się w sytuacjach nadmiernego hałasu, radzenia sobie ze stresem. Ćwiczenia te realizowane są w ciągu całego pobytu dziecka w przedszkolu. Relaksacja ma na celu nabywanie przez dzieci umiejętności samokontroli, radzenie sobie ze stresem, świadome wyciszenie i uspokojenie. Ponadto służy też nabywaniu umiejętności odpoczynku, kontrolowania oddechu (np. po wysiłku fizycznym). Prowadzi do zmiany stylu zabaw - ograniczenia stukania, hałasowania, głośnego rozmawiania podczas zabaw. Eliminuje agresję dzieci wobec siebie nawzajem.

Proponowane techniki relaksu:

– ćwiczenia oddechowe - świadome kontrolowanie swojego oddechu, słuchanie swojego oddechu,

– ćwiczenia ruchowe i rozluźniające - reagowanie ruchem na słowo nauczyciela, odprężenie całego ciała, kontrolowanie ruchów poszczególnych części ciała,

– ćwiczenia uspakajające i koncentrujące - wspomaganie koncentracji na określonym przedmiocie lub czynności, uważne słuchanie tekstu,

– masażyki w parach - głęboki relaks, odprężenie dużych grup mięśniowych.

 

źródło - Internet

Magdalena Supel, Publiczne Przedszkole nr 21 w Kędzierzynie-Kożlu
wróć do listy artykułów