Szanowny użytkowniku!

(przewiń w dół, aby zapoznać się z całością informacji)

Mając na uwadze, że 25 maja 2018r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znane szerzej pod nazwą GDPR (RODO) administrator serwisu internetowego https://www.przedszkole21-kozle.pl/ którym jest
Publiczne Przedszkole nr 21 w Kędzierzynie-Koźlu nazywane dalej Administratorem, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 (Rozdział III)tego Rozporządzenia informuje niniejszym, że w obrębie serwisu stosuje następującą politykę prywatności :

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, jeżeli takowe występują w treści podstrony oraz za pomocą formularza logowania w celu uzyskania dostępu do zaplecza administracyjnego strony.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane są przechowywane przez czas niezbędny dla prawidłowego udostępniania informacji.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Usługi informatyczne Witold Joniak, ul. Sienkiewicza 3 47-253 Landzmierz NIP:749-121-63-73 REGON 530600669 - w celu obsługi systemu zarządzania treścią strony. Firma ta podpowierza przetwarzanie firmie Kylos Sp. z o. o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź, Oznaczenie sądu rejonowego:Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 947-196-00-52 Regon: 100635787 KRS: 0000496957 - w celu przechowywania danych na serwerach

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Do korzystania z serwisu wymagane jest zaakceptowanie tej polityki prywatności. Jeżeli jej nie akceptujesz opuść tę stronę. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pisząc na adres pp21@kedzierzynkozle.pl
akceptuję politykę prywatności - przejdź do serwisu
ładowanie strony

Projekty: W bieżącym roku szkolnym 2015/2016 w naszej grupie będą realizowane projekty

15 września 2015 r. dinusie

1. „Bezpieczne dziecko - bezpieczny przedszkolak" - projekt edukacyjny dotyczący szeroko pojętej ochrony zdrowia i życia, dbania o bezpieczeństwo w każdym aspekcie życia.Projekt jest przewidziany na rok szkolny 2014-2017, realizowany w I semestrze każdego kolejnego roku szkolnego (wrzesień-luty). Główne hasła projektu dotyczą:

 • Przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 • Rozumienia niebezpieczeństw związanych z nieprawidłowym zachowaniem się w domu, w przedszkolu, na ulicy.
 • Przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych, niebezpiecznych przedmiotów czy substancji.
 • Uświadomienia dzieciom niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego zachowania się: np. zabawa zapałkami, ostrymi przedmiotami.
 • Uświadomienia dzieciom i kształtowania umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Nabywania nawyków odpowiedniego zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Realizacja haseł zawartych w projekcie obejmować będzie różne formy pracy z dzieckiem:

 • scenki dramowe, bajki, wiersze, piosenki,
 • rozmowy w oparciu o treść historyjki obrazkowej, opowiadania z obrazkiem,
 • oglądanie i komentowanie filmów edukacyjnych,
 • współpraca z przedstawicielami instytucji lub służb związanych bezpośrednio z ochroną bezpieczeństwa życia i zdrowia, np. z policjantem, strażakiem, pielęgniarką, psychologiem.
 •  
 • 2. "W świecie wierszy Jana Brzechwy" - innowacja pedagogiczna, której główny celem jest promocja dziecięcej literatury, rozwijanie zdolności dzieci poprzez wiązanie treści wierszy z różnymi formami ekspresji oraz rozwijanie umiejętności językowych i bogacenie słownictwa dzieci. Cele szczegółowe innowacji, dziecko:
  • Słucha prezentowanych wierszy Jana Brzechwy.
  • Zna wybrane wiersze Jana Brzechwy.
  • Interpretuje wybrane wiersze Jana Brzechwy poprzez różne formy aktywności twórczej.
  • Spontanicznie wypowiada się na temat wybranych wierszy Jana Brzechwy.
  • Recytuje wybrane wiersze lub ich fragmenty z zachowanie właściwej prozodii mowy.
  • Śpiewa piosenki oparte na utworach Jana Brzechwy.
  • Czerpie radość ze wspólnych działań.
  • Prezentuje własne możliwości i umiejętności.
  • Współpracuje w grupie.

  Nasze "Dinusiowe" zadania:

  • Udział w edukacyjnych zajęciach bibliotecznych.
  • Stworzenie tzw. „kącika czytelniczego” .
  • Zapraszanie gości i uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach z przedstawicielami środowiska lokalnego (sportowcy, media, władze miasta, kultura) czytającymi wybrany wiersz Jana Brzechwy.
  • Realizacja cyklu spotkań tematycznych promujących aktywne czytanie wierszy Jana Brzechwy oraz ich interpretowanie poprzez różne formy aktywności twórczej zgodnie z realizowaną tematyką zajęć wychowawczo-dydaktycznych.
  • Przedstawienie zdobytych wiadomości i nabytych umiejętności oraz prezentacja doświadczeń przed rodzicami i społecznością przedszkola, a w tym wernisaż prac plastycznych zorganizowany w MBP oraz udział w przeglądzie artystyczno-muzycznym organizowanym w naszym przedszkolu.
  • Udział w przeglądach recytatorskich (zgodnie z propozycjami środowiska lokalnego).

  3. "Akademia Zdrowego Przedszkolaka - Z Janem Brzechwą o zdrowiu" - program propagujący zdrowy styl życia wśród polskich rodzin. Akcja realizowana będzie przez dwa miesiące - październik i listopad 2015 r.

powrót do listy projektów