Szanowny użytkowniku!

(przewiń w dół, aby zapoznać się z całością informacji)

Mając na uwadze, że 25 maja 2018r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znane szerzej pod nazwą GDPR (RODO) administrator serwisu internetowego https://www.przedszkole21-kozle.pl/ którym jest
Publiczne Przedszkole nr 21 w Kędzierzynie-Koźlu nazywane dalej Administratorem, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 (Rozdział III)tego Rozporządzenia informuje niniejszym, że w obrębie serwisu stosuje następującą politykę prywatności :

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, jeżeli takowe występują w treści podstrony oraz za pomocą formularza logowania w celu uzyskania dostępu do zaplecza administracyjnego strony.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane są przechowywane przez czas niezbędny dla prawidłowego udostępniania informacji.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Usługi informatyczne Witold Joniak, ul. Sienkiewicza 3 47-253 Landzmierz NIP:749-121-63-73 REGON 530600669 - w celu obsługi systemu zarządzania treścią strony. Firma ta podpowierza przetwarzanie firmie Kylos Sp. z o. o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź, Oznaczenie sądu rejonowego:Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 947-196-00-52 Regon: 100635787 KRS: 0000496957 - w celu przechowywania danych na serwerach

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Do korzystania z serwisu wymagane jest zaakceptowanie tej polityki prywatności. Jeżeli jej nie akceptujesz opuść tę stronę. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pisząc na adres pp21@kedzierzynkozle.pl
akceptuję politykę prywatności - przejdź do serwisu
ładowanie strony

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w ramach projektu unijnego "Podniesienie jakości edukacji edukacji przedszkolnej"

20 października 2017 r. projekty unijne

W ramach wyżej wymienionego projektu w Publicznym Przedszkolu nr 21 w Kędzierzynie-Koźlu została wzmożona praca specjalistyczna w obrębie pomocy psychologiczno-pedaggicznej. Dzięki środkom terapią wsparte zostały dzieci z trudnościami w formie zwiększonej ilości godzin dotychczasowej pracy terapeutycznej. Wspomagane w swoim rozwojun są także dzieci, które wcześniej nie uczestniczyły w tego typu zajęciach. W przedszkolu odbywają się działania wspierajace rozwój podopiecznych w formie następujących zajęć:

Rehabilitacja

Terapia logopedyczna

Terapia Integracji Sensorycznej

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Indywidualne zajęcia z psychologiem

Grupowe zajęcia rozwijające umiejetnośc koncentracji uwagi

Grupowe zajęcia rozwijające umiejetności emocjonalno-społeczne

 

Dodatkowo w grupie "Misie" systematycznie realizowany jest cykl zajęć .....

Kilka słów na temat tej znanej i cenionej metody...

 

 

METODA INTEGRACJI ODRUCHÓW WG PROGRAMU SALLY GODDARD - BLYTHE

Program Ćwiczeń Integrujących został opracowany w Instytucie Psychologii Neurofizjologii w Wielkiej Brytanii
przez Petera Blythe i Sally Goddard Blythe.

 

CELEM JEST ZINTEGROWANIE ODRUCHÓW PIERWOTNYCH.

Jest to metoda terapeutyczna, opierająca się na naturalnych wzorcach ruchowych, które wykonuje prawidłowo rozwijające się dziecko podczas 1 roku życia. Odruchy pierwotne powinny zostać zintegrowane do pierwszego roku życia. W ich miejsce pojawiają się odruchy posturalne, które z kolei powinny zostać obecne do późnej starości. Niezintegrowane lub przetrwałe odruchy to te, które powinny zaniknąć, a nadal występują, powodując zaburzenia różnych funkcji. Odruchami, które jeśli się nie zintegrują najbardziej wpływają na funkcjonowanie dziecka są: odruch Moro, Toniczny Odruch Błędnikowy - TOB, Asymetryczny Toniczny Odruch Szyjny - ATOS, Symetryczny Toniczny Odruch Szyjny, Odruch Galanta, Odruch chwytny ręki.

Według definicji przyjętej przez INPP, przedłużające się nagromadzenie odruchów pierwotnych powyżej 1r.ż. oraz brak lub występowanie niedojrzałych odruchów posturalnych powyżej wieku 3,5 lat, świadczy o opóźnieniu neurorozwojowym. Wykazano także, że nieprawidłowe odruchy mogą być jedną
z przyczyn specyficznych trudności w nauce (Fiorentino 1970, Bobath & Bobath 1975, Ayres 1972/3, Bender 1976, Blythe, McGlown 1979, Goddard 1994/96, Wilkinson 1994,Goddard Blythe 1998) oraz niedojrzałego zachowania.

Przejawem przetrwałych, niezintegrowanych odruchów pierwotnych w funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu, szkole mogą być:

 • trudności w koncentracji uwagi,
 • podatność na bodźce rozpraszające,
 • problemy z nauką czytania, pisania
 • nieczytelne pismo, nieprawidłowy chwyt przyboru do pisania,
 • nieprawidłowa pozycja siedząca dziecka przy biurku, częste podpieranie głowy,
 • problemy z równowagą i koordynacją,
 • choroba lokomocyjna,
 • problemy z zapamiętywaniem prostych instrukcji,
 • obniżona sprawność fizyczna, trudności z łapaniem piłki,
 • problemy z odczytywaniem godzin z zegara,
 • opóźniony rozwój mowy i zaburzenia artykulacji.

Metoda INPP przeznaczona jest dla osób, u których stwierdza się Niedojrzałość Neuromotoryczną NMI, czyli nagromadzenie przetrwałych odruchów pierwotnych powyżej 6.-12. miesiąca życia i/lub brak, bądź występowanie niedojrzałych odruchów posturalnych powyżej 3, 5 lat.

Ćwiczenia są celową i ukierunkowaną aktywnością ruchowa, która ma doprowadzić do integracji odruchów, a tym samym normalizacji w obrębie motoryki małej i dużej, koordynacji, postawy, równowagi, świadomości ciała, wrażliwości na dotyk, ruchów gałek ocznych, świadomości przestrzennej
i napięcia mięśniowego.

Zawiera on 24 ćwiczenia fizyczne oparte na naturalnych ruchach dziecka, które następują po sobie w pierwszym roku życia. Ćwiczący wykonuje jednorazowo 4 ćwiczenia. Tempo realizacji programu integrującego dostosowane jest do możliwości ćwiczącego.

CELE I EFEKTY INTEGRACJI ODRUCHÓW METODĄ INPP

Program terapii INPP poprzez zintegrowanie prymitywnych odruchów i wywołanie pojawienia się odruchów posturalnych wpływa na wiele sfer rozwoju pacjenta. 

Do pozytywnych skutków terapii należy normalizacja w obrębie motoryki małej i dużej, koordynacji, postawy, równowagi, świadomości ciała, wrażliwości na dotyk, ruchów gałek ocznych, świadomości przestrzennej, koncentracji i napięcia mięśniowego. Usprawnienie w tych obszarach poprawia funkcjonowanie poznawcze, a tym samym tworzy fundament dla naturalnego rozwoju.

powrót do listy aktualności