Szanowny użytkowniku!

(przewiń w dół, aby zapoznać się z całością informacji)

Mając na uwadze, że 25 maja 2018r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znane szerzej pod nazwą GDPR (RODO) administrator serwisu internetowego https://www.przedszkole21-kozle.pl/ którym jest
Publiczne Przedszkole nr 21 w Kędzierzynie-Koźlu nazywane dalej Administratorem, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 (Rozdział III)tego Rozporządzenia informuje niniejszym, że w obrębie serwisu stosuje następującą politykę prywatności :

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, jeżeli takowe występują w treści podstrony oraz za pomocą formularza logowania w celu uzyskania dostępu do zaplecza administracyjnego strony.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane są przechowywane przez czas niezbędny dla prawidłowego udostępniania informacji.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Usługi informatyczne Witold Joniak, ul. Sienkiewicza 3 47-253 Landzmierz NIP:749-121-63-73 REGON 530600669 - w celu obsługi systemu zarządzania treścią strony. Firma ta podpowierza przetwarzanie firmie Kylos Sp. z o. o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź, Oznaczenie sądu rejonowego:Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 947-196-00-52 Regon: 100635787 KRS: 0000496957 - w celu przechowywania danych na serwerach

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Do korzystania z serwisu wymagane jest zaakceptowanie tej polityki prywatności. Jeżeli jej nie akceptujesz opuść tę stronę. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pisząc na adres pp21@kedzierzynkozle.pl
akceptuję politykę prywatności - przejdź do serwisu
ładowanie strony

Biedronki - projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

1.Bajko wyjdź z TV! 

Nie sposób zauważyć, iż od dawna światem i umysłem dziecka rządzi telewizja. Stanowi ona codzienną rozrywkę większości maluchów, a ukochane bajki ku uciesze rodziców puszczane są im wielokrotnie. Forma ta pozwala dziecku na tkz. "odmóżdżenie się". Nie czerpie ono, bowiem żadnych korzyści oraz wartości z oglądanej przez siebie bajki. Wręcz przeciwnie bezmyślnie wpatrzony w ekran maluch oglądający po raz enty tą sama bajkę przestaje słuchać, co przekłada się potem na umiejętność słuchania ze zrozumieniem czytanego przez nauczyciela tekstu. Jak więc sprawić, aby dziecko czerpało korzysci z ulubionych bajek telewizyjnych? Właśnie ku temu został stworzony projekt edukacyjny pt. "Bajko wyjdź z TV!" mający na celu zachęcenie dzieci do udziału w zajęciach dydaktycznych w towarzystwie swoich ulubionych postaci z bajek Disneya i nie tylko. Projekt ma na celu zachęcanie dzieci do sięgania po książki związane z całym filmem animowanym zamiast oglądania go na ekranie. Zachęceniem do aktywnego słuchania ze zrozumieniem czytanych opowieści przez nauczyciela. Zwróceniem uwagi na to, iż dzięki postaciom z bajek możemy uczyć się czynności przydatnych w dniu codziennym. Uczyc o zjawiskach przyrodniczych (Kraina lodu - zima), pojęciach matematycznych (Zaplątana krótki - długi) używając tematu, który nas bardzo interesuje. Dzieci często utożsamiają się z postaciami z bajek tworząc w ten sposób swój jedyny i niepowtarzalny świat, któego my dorośli nie jesteśmy już w stanie sobie wyobrazić. Dlaczego więc nie iść z bajką w świat?

1. Poniedziałek - przynoszenie przez dzieci książeczek związanych z danym filmem animowanym. Czytanie przez nauczyciela konkretnej bajki - rozmowy na temat wysłuchanego tekstu. Oglądanie książeczek przyniesonych przez kolegów z grupy, wspólne rozmowy na ich temat.

2. Wtorek - nauka piosenki związana z danym filmem animowanym bądź o tematyce z nim związanym. Zabawy muzyczno - ruchowe przy muzyce z danej bajki. 

3. Środa- Wspólne tworzenie "Bajkowej krainy" z wykorzystaniem przedmiotów przyniesionych przez dzieci z domów. W tym dniu mile widziane są również stroje związane z konkretną postacią bądź postacią bądź ubrania z nadrukiem (w tym dniu nauczyciel również się przebiera). 

4. Czwartek - Zabawy matematyczno - przyrodnicze z postacią z bajki 

5. Piątek - podsumowanie tygodnia pracą plastyczną 

 

2.Bliskie spotkania z muzyką klasyczną

  O tym, że rola muzyki w procesie wychowawczo – dydaktycznym dziecka przedszkolnego ma ogromne znaczenie nie trzeba nikogo przekonywać. Muzyka od pradawnych czasów była uważana jako swoista wartość w procesie wychowania człowieka.  Muzyka jest jedną z dziedzin procesu wychowania i wielostronnego uczenia się, który rozpoczyna się już w przedszkolu i trwa przez cały okres nauki w szkole.  Obcowanie dzieci przedszkolnych z muzyką wpływa na poruszanie wszystkich możliwości poznawczych dziecka: od najprostszych-spostrzegania, poprzez strukturalizowanie-klasyfikowanie, aż do ocen estetycznych-wartościowania. Odpowiednio dobrane zadania muzyczne służą intensywnemu kształceniu uwagi, rozwijaniu pamięci i sprawności operacji myślowych. Wspólne śpiewanie, tańczenie, muzykowanie intensywnie scalają grupę wpływając na właściwe interakcje społeczne, takie jak zdyscyplinowanie, odpowiedzialność za powierzoną w zadaniu muzycznym rolę i wiele innych. Dzieci z wielką uwagą i chętnie słuchają muzyki, a wzruszenia i przeżycia tym wywołane sprawiają, że dziecko jest podatniejsze na wpływy wychowawcze. Odpowiednio dobrana muzyka działa na dziecko wyciszająco, uspokaja je. Terapia przez muzykę istotnie wpływa na usuwanie defektów rozwojowych, takich jak: opóźnienia rozwoju sfery słuchowej, ruchowej, wzrokowej oraz opóźnienia rozwoju mowy. Gdy dziecko 3-letnie rozpoczyna w przedszkolu proces swej edukacji muzycznej jest bardzo chłonne. Nauczyciel może więc kształtować poprzez muzykę pożądane u dzieci cechy charakteru, takie jak optymizm, kreatywność, wiarę w swoje siły i umiejętności. Potencjał wychowawczo-dydaktyczny muzyki jest więc ogromny. Jednak tylko właściwie wykorzystywany przez nauczyciela może przynieść dzieciom wiele korzyści. W tym projekcie, jak sama nazwa wskazuje, skupiać będziemy się na muzyce klasycznej, wykorzystując na zajęciach metody Batti Strauss oraz Karola Orfa. Są to powszechnie znane metody, które z dużą skutecznością wprowadzają w świat muzyki klasycznej oraz wzbudzają zainteresowanie nią. Metody aktywnego słuchania muzyki pobudzają wiele zmysłów oraz uatrakcyjniają zajęcia. W tym projekcie szczególnie ważne będzie obecność instrumentów dętych, drewnianych i perkusyjnych oraz zapraszanie gości ze świata muzyki, którzy będą prezentowali dzieciom swoje instrumenty.

- wykorzystywanie na zajęciach metody aktywnego słychania muzyki Batti Strauss oraz Karola Orfa 

- poznawanie prostych utworów muzyki klasycznej, ludowej, regionalnej

- poznawanie struktury utworu muzycznego poprzez aktywne słuchanie, np. poprzez rozpoznawanie ciałem zmian w muzyce 

- zapraszanie na zajęcia specjalnych gości - muzyków (raz w miesiącu)

- zapoznanie dzieci z budową róznych instrumentów muzycznych 

- nauka gry na prostych instrumentach perkusyjnych

- wykonywanie prac plastycznych związanych z poznawanymi intrumentami muzycznymi

- uczestnictwo w koncertach organizowanych na terenie przedszkola lub po za nim 

 

3.Czytelnicze czwartki

Co miesięczne spotkania z rodzicami w ramach propagowania czytelnictwa wśród dzieci, a także integracji środowiska rodziców i przedszkola. Zajęcia polegające na czytaniu przez rodziców ulubionych książek swoich dzieci, dzięki czemu dzieci poszerzają swoją wiedzę na temat świata oraz wzbogacają swój słownik czynny i bierny. Uczą się aktywnego słuchania, a także nabywają właściwe wzorce postępowania w różnych sytuacjach. 

4. "Kącik wędrującej książki"  - jako jedna z form propagujących czytelnictwo. 

W miesiącu listopadzie 2016 r. powstanie w naszym przedszkolu "Kącik  wędrującej książki"  inspirowany oryginalną akcją Bookcrossing  (tj. uwalnianie, krążenie książek), której założeniem jest idea nieodpłatnego przekazywania książek. Wystrczy, przynieść książkę z domu  i wymienić, ją na inną.  Dzięki temu  regały wzbogacą się o nowe pozycje książkowe, a my będziemy  czerpać radość ze wspólnego czytania z dzieckiem. 

Regał z książkami wraz ze stosownym regulaminem oraz  " Rejestrem wypożyczeń" ( zeszytem do wspisów:  daty wypożyczenia, imienia i nazwiska wypożyczającego,  numeru i tytułu książek),   będą znajdowały się w holu przedszkola.  

Poprzez uczestnictwo w tym działaniu dziecko:  nauczy się dzielić swoją własnością, zainteresuje się czytelnictwem, będzie przestrzegało ustalonego regulaminu  i  korzystało z książki w wolnym czasie.