Szanowny użytkowniku!

(przewiń w dół, aby zapoznać się z całością informacji)

Mając na uwadze, że 25 maja 2018r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znane szerzej pod nazwą GDPR (RODO) administrator serwisu internetowego https://www.przedszkole21-kozle.pl/ którym jest
Publiczne Przedszkole nr 21 w Kędzierzynie-Koźlu nazywane dalej Administratorem, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 (Rozdział III)tego Rozporządzenia informuje niniejszym, że w obrębie serwisu stosuje następującą politykę prywatności :

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, jeżeli takowe występują w treści podstrony oraz za pomocą formularza logowania w celu uzyskania dostępu do zaplecza administracyjnego strony.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane są przechowywane przez czas niezbędny dla prawidłowego udostępniania informacji.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Usługi informatyczne Witold Joniak, ul. Sienkiewicza 3 47-253 Landzmierz NIP:749-121-63-73 REGON 530600669 - w celu obsługi systemu zarządzania treścią strony. Firma ta podpowierza przetwarzanie firmie Kylos Sp. z o. o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź, Oznaczenie sądu rejonowego:Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 947-196-00-52 Regon: 100635787 KRS: 0000496957 - w celu przechowywania danych na serwerach

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Do korzystania z serwisu wymagane jest zaakceptowanie tej polityki prywatności. Jeżeli jej nie akceptujesz opuść tę stronę. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pisząc na adres pp21@kedzierzynkozle.pl
akceptuję politykę prywatności - przejdź do serwisu
ładowanie strony

Zespół terapeutów

 

Alina Czech

 • nauczyciel współorganizujący proces kształcenia (grupa Krasnale)

 

Aneta Marszycka

 • nauczyciel współorganizujący proces kształcenia (grupa Dinusie)
 • pedagog specjalny

 

Magdalena Rusińska – Węgier

 • nauczyciel współorganizujący proces kształcenia (grupa Krasnale)

 

Małgorzata Smaga

 • nauczyciel współorganizujący proces kształcenia (grupa Dinusie, Krasnale)
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • pedagog – terapeuta

 

Anna Pękala

 • logopeda

 

Anna Biolik – Wiktor

 • oligofrenopedagog
 • pedagog – terapeuta

 

Anna Pieróg

 • surdopedagog
 • pedagog - terapeuta

 

Ewa Malerczyk

 • psycholog

 

Bozena Perużyńska

 • oligofrenopedagog

 

 

Szanowni Rodzice!

Pedagog specjalny jest do państwa dyspozycji!

W bieżącym roku szkolnym funkcję pedagoga specjalnego pełni Aneta Marszycka.

                Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Rodziców do kontaktu w dniach: poniedziałek w godzinach 9.00 – 14.00 oraz czwartek od 8.00 – 13.00, a także w razie potrzeby w innym terminie.

*Spotkanie najlepiej umówić telefonicznie, nr tel. 0774823454.

                Pamiętajcie, że o trudnościach, problemach swoich dzieci należy głośno i otwarcie rozmawiać, gdyż tylko wówczas możliwa jest skuteczna pomoc.

Drogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga specjalnego gdy:

Ø  niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka,

Ø  nie jesteś pewien, czy rozwój psychofizyczny dziecka przebiega prawidłowo,

Ø  masz pytanie dotyczące funkcjonowanie dziecka w przedszkolu, w grupie rówieśniczej,

Ø  zauważasz trudności u swojego dziecka,

Ø  potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,

Ø  masz pytania i nie wiesz, do kogo się z nimi zwrócić,

Ø  szukasz pomocy.

Krótko o zmianach!

27 maja 2022 r. weszła w życie ustawa z 12 maja 202 r. o zmianach ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1116). Przewiduje ona powołanie nowych specjalistów przedszkolu tj. pedagoga specjalnego.

 

Po co zmiany, po co pedagog specjalny?

Jak czytamy w uzasadnieniu modyfikacji przepisów zmiany maja na celu zwiększenie dostępności oraz podniesienie jakości wsparcia udzielanego dzieciom w procesie kształcenia, wychowanie i opieki. Jest to konieczne z punktu widzenia informacji płynących z badań dotyczących kondycji psychofizycznej dzieci i młodzieży.

Stan epidemii, a zwłaszcza aspekt izolacji społecznej doprowadziły do znaczącego osłabienia kondycji psychicznej dzieci. W celu przeciwdziałanie temu zjawisku, zdaniem ustawodawcy, konieczne jest zwiększenie zatrudnionych w przedszkolach nauczycieli specjalistów.

Pedagodzy specjalni w oparciu o swoją wiedzę stanowią wsparcie dla nauczycieli – wychowawców, realizują specjalistyczne zajęcia bezpośrednio z dziećmi, a także udzielają porad i konsultacji rodzicom!