Szanowny użytkowniku!

(przewiń w dół, aby zapoznać się z całością informacji)

Mając na uwadze, że 25 maja 2018r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znane szerzej pod nazwą GDPR (RODO) administrator serwisu internetowego https://www.przedszkole21-kozle.pl/ którym jest
Publiczne Przedszkole nr 21 w Kędzierzynie-Koźlu nazywane dalej Administratorem, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 (Rozdział III)tego Rozporządzenia informuje niniejszym, że w obrębie serwisu stosuje następującą politykę prywatności :

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, jeżeli takowe występują w treści podstrony oraz za pomocą formularza logowania w celu uzyskania dostępu do zaplecza administracyjnego strony.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane są przechowywane przez czas niezbędny dla prawidłowego udostępniania informacji.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Usługi informatyczne Witold Joniak, ul. Sienkiewicza 3 47-253 Landzmierz NIP:749-121-63-73 REGON 530600669 - w celu obsługi systemu zarządzania treścią strony. Firma ta podpowierza przetwarzanie firmie Kylos Sp. z o. o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź, Oznaczenie sądu rejonowego:Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 947-196-00-52 Regon: 100635787 KRS: 0000496957 - w celu przechowywania danych na serwerach

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Do korzystania z serwisu wymagane jest zaakceptowanie tej polityki prywatności. Jeżeli jej nie akceptujesz opuść tę stronę. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pisząc na adres pp21@kedzierzynkozle.pl
akceptuję politykę prywatności - przejdź do serwisu
ładowanie strony

Plany pracy:

STYCZEŃ

Tydzień I- W krainie baśni

1. Wzbudzanie zainteresowania literaturą
−    słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich;
−    odpowiada na pytania dotyczące utworu literackiego;
−    recytowanie, indywi- dualnie i zespołowo, krótkich wierszy. 
2. W świecie sztuki - Literatura i czasopisma
    Kontakt z literaturą czasopismami:
−    oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki;
−    słuchanie czytanych przez nauczyciela lub lektora fragmentów literatury z odpowiednim natężeniem głosu; zwracanie        uwagi na piękno języka polskiego. 

Tydzień II- Owoce egzotyczne

1.   Dbamy o nasze zdrowie 
  -    spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczenie spożycia słodyczy, chipsów), picie          kompotów, soków (ograniczanie picia napojów gazowanych);
  −   przezwyciężenie niechęci do nieznanych potraw.

2. Zabawy kulinarne
  
- przygotowywanie posiłku ( sałatka owocowa);
   - spożywanie przyrządzonej potrawy. 

Tydzień III Moja babcia i mój Dziadek 

1. Podawanie informacji na temat swojej rodziny 
− nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek
− podawanie powiązań między członkami rodziny, np. Babcia to mama mamy lub mama taty.

2. Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym
− uczestniczenie w krótkich programach artystycznych.

Tydzień IV- Ptaki zimą

1. Poznajemy przyrodę
   Zima
−    dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach;
−    nazywanie ptaków odwiedzających karmnik;
−    zwracanie uwagi na ostrożność w kontak- tach z chorymi zwierzętami, np. ptakami;
−    rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu. 

 

 

 

 

 

LUTY 

Tydzień I - Zimo,  baw się z nami!

 1. Zima:

−  obserwowanie zmian zachodzących  w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie; 
−    poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.

2. Nasze bezpieczeństwo na co dzień: 

−    poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, bawienia się  w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie;
-     uświadomienie niebezpieczenstw wynikających z nieprzestrzegania zakazów. 

 

Tydzień II- Tak mija czas.

1. Organizacja przestrzeni i czasu:

−    dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia  i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
−    nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, noc

 

Tydzień III- Czy jesteśmy sami w kosmosie?

1. Poznawanie świata :

−    poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus; słuchanie ciekawostek na ich temat;
−    gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem;
−    poznawanie zawodów związanych z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma.

 

 

 

 

TYDZIEŃ I  Nadszedł marzec

Poznajemy przyrodę - Wiosna

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. topnienie śniegu, powracające pierwsze ptaki (bociany), pojawiające się   pierwsze kwiaty (krokusy).

- utrwalenie wiadomości na temat charakterystycznych cech przedwiośnia

- rozwijanie poczucia rytmu

- rozwijanie umiejętności liczenia

 

TYDZIEŃ II  Puszysty kotek, gładki kotek

Poznajemy przyrodę

− poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu; karmienia ich, wyprowadzania na spacer

− naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt domowych, ich odgłosów.

- poznawanie dużych i małych zwierząt domowych (kota)  

- poznawanie zwyczajów zwierząt domowych − kota

 

TYDZIEŃ  III  Nadchodzi wiosna

- poznanie ciekawostek z życia ptaków wiosną (budowanie gniazd) – zapoznanie z wyglądem i zwyczajami bociana

- określanie wielkości przedmiotów 

Dbamy o nasze zdrowie

- przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach.

- zachęcanie do obserwowania przyrody

 

TYDZIEŃ IV  To już Wielkanoc

Nasze rodziny

- wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny.

- zapoznanie z symbolami związanymi ze świętami wielkanocnymi, poznawanie wielkanocnych tradycji

- utrwalenie wiadomości na temat świąt wielkanocnych,

TYDZIEŃ I   Poznaję świat wokół mnie

 - poznawanie świata poprzez zmysły,

 - rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, zapachu, wzroku, słuchu,

 - rozróżnianie dźwięków,

 - słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia,

- słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich,

- rozwijanie umiejętności obserwowania.

 

TYDZIEŃ II  Egzotyczne spotkania

Poznajemy przyrodę

- poznawanie wybranych przedstawicieli zwierząt egzotycznych,

- utrwalanie nazw, wyglądu i zachowania niektórych zwierząt egzotycznych,

- kształtowanie poczucia rytmu i słuchu muzycznego.

 

  TYDZIEŃ III  Wiosna na wiejskim podwórku

Poznajemy przyrodę

- poznanie wybranych dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi,

- utrwalanie nazw i wyglądu różnych zwierząt hodowanych na wsi,

- rozwijanie orientacji przestrzennej.

 

 TYDZIEŃ IV   Przedszkolne ABC zdrowia

Dbamy o nasze zdrowie

- ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku

- przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach

- dbanie o higienę poprzez:

  · codzienne mycie całego ciała

  · mycie zębów po posiłkach

  · mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu

  · zachowanie porządku w miejscu zabawy.

- spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczenie spożycia słodyczy, chipsów), picie kompotów, soków (ograniczenie napojów gazowanych).

 

 

 

TYDZIEŃ I- Chronimy przyrodę

Ochrona przyrody

-  nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew,

-  wyrzucanie śmieci do kosza,

- segregacja śmieci,

-  niedeptanie trawników, klombów z kwiatami,

-  rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego opowiadania.

 

TYDZIEŃ II Wiosna, wiosna już na łące

Wiosna

-   oglądanie kwitnących roślin; zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno,

-   zdobywanie wiadomości na temat życia zwierząt,

-   dostrzeganie bogactwa roślin i zwierząt w ekosystemie łąki

 

TYDZIEŃ III - Nasi rodzice

Nasze rodziny

  -   organizowanie świąt o charakterze rodzinnym,

  -  rozwijanie mowy,

  -  uczestniczenie w krótkich programach artystycznych,

  - aktywne uczestniczenie we wszystkich zabawach przy muzyce,

  poznanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola,

  - zdobywanie nowych doświadczeń plastycznych poprzez poznawanie nowej techniki,

  -  poznanie czynności, jakie wykonują osoby,
 

TYDZIEŃ IV- Tacy sami, a jednak różni

Nasza grupa

- rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji,

- nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,

- podejmowanie prób wspólnych zabaw.

- organizowanie zabaw w kącikach zainteresowań i innych miejscach do zabaw,

- wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek.

- rozwijanie zainteresowań poprzez zabawy

- podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci.

Tydzień I Spotkanie z baśnią i teatrem.

 - wzbudzanie zainteresowania literaturą

- słuchanie wierszy, opowiadań

- odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,

- czynne uczestnictwo w recytacji, inscenizacji  wierszy Jana Brzechwy

- udział w przedstawieniach teatralnych:

- uczestniczenie w zabawach naśladowczych

- naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt,

- oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu

 

Tydzień II Już lato

- obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie,

- rozwijanie mowy

- śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą.

- gra na instrumentach perkusyjnych

 - wyrażanie muzyki ruchem

- rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

rozwijanie wrażliwości słuchowej

- słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej.

 

Tydzień III Podróże małe i duże

 - poznanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich,

 - rozpoznawanie i nazywanie wybranych pojazdów: lądowych, wodnych, powietrznych,

 - poznawanie zasad właściwego zachowania się w czasie korzystania ze środków transportu.

 - poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.

 

Tydzień IV Na wakacje czas, słońce woła nas

 - uczestniczenie w zabawach naśladowczych − naśladowanie ruchów, gestów ludzi, zwierząt.

 - uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów

 - poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu:

 - nieoddalanie się od rodziców (opiekunów) w miejscach publicznych.

brak planu pracy dla tego miesiąca
brak planu pracy dla tego miesiąca

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ - WRZESIEŃ

 

TYDZIEŃ PIERWSZY   - Nasza grupa

Podawanie informacji o sobie:

−  podawanie swojego imienia, nazwiska;

−  określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć.

 

Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych:

- ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni;

-  zakładanie ubrań, butów;

-  korzystanie z toalety;

-  spożywanie posiłków;

- prawidłowe posługiwanie się łyżką i widelcem.

 

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie:

- poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy;

- przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad,  regulujących współżycie w grupie.

 

TYDZIEŃ DRUGI –Jestem przedszkolakiem

 

Ulubione zabawy:

-  rozpoznawanie dźwięków dochodzących z otoczenia;

-  ćwiczenia w mówieniu;

- rozwijanie orientacji  przestrzennej;

- rozwijanie umiejętności wokalnych;

- utrwalanie  imion i nazwisk dzieci z grupy;

- przestrzeganie wspólnie ustalonych umów obowiązujących w przedszkolu.

 

TYDZIEŃ TRZECI- Uliczne sygnały

Środki transportu:

 - zapoznawanie się z różnymi środkami transportu: lądowego, wodnego, powietrznego;

 - poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych;

 - zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury i  wycieczek;

 - poznawanie wybranych pojazdów, w tym specjalistycznych, np.: straży pożarnej, karetki pogotowia, policji.

 

 TYDZIEŃ CZWARTY -Nadeszła jesień

Poznajemy przyrodęJesień:

-oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnianie zjawiska usychania liści;

-zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody; wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej,  technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny niestandardowy sposób;

-poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pieprznik jadalny, maślak)  i niejadalnych   (np.      muchomor sromotnikowy);

- zaznajamianie  ze sposobami  przygotowywania się do nadchodzącej  zimy przez zwierzęta (odlatywanie  do Afryki, gromadzenie  zapasów, zasypianie), poprzez prezentację wybranych przykładów ( np. jeża, wiewiórki,bociana); 
zwracanie uwagi na zmiany wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.

 

Październik

Tydzień I- Jesień w sadzie.

Jesień

 • rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie i ich smaku,
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych drzew owcowych, wyjaśnienie znaczenia słowa: sad

Tydzień II-  Dary ogrodu.

Poznajemy przyrodę

 •  rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu,
 • nazywanie prze tworów z owoców i warzyw (dżemy,  kiszonki); samodzielne wykonywanie wybranych.

 

Tydzień III-  Nasze rodziny

Podawanie informacji na temat swojej rodziny

 •  podawanie informacji, czym się zajmują i jak mają na imię mama i tata,  
 • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia,  wujek,
 • pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych,
 •  podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują,
 •  opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, cechy charakteru).

 

Tydzień IV- Domowi ulubieńcy 

Przyroda w sali, w domu

 • poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienie ich, wizyty u weterynarza, 
 • zapewnienia odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer,
 • nazywanie dorosłych i młodych zwierząt,
 • naśladowanie sposobów  poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich odgłosów.

LISTOPAD 

Tydzień I- Pieczywo w naszej diecie 

 Poznajemy etapy powstawania mąki

 •  ziarno, nazwy zbóż, skąd się bierze mąka, co robimy z mąki?,
 • od ziarenka do bochenka –  wspólne pieczenie bułeczek,
 •  wycieczka do piekarni.

Tydzień II- Dbamy o nasze zdrowie 

Zdrowa żywność

 • spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, na- biału (ograniczenie spożywania słody- czy, chipsów, picie kompotów, soków, ograniczenie napojów gazowanych)
 •   przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw,

   Dbałość o higienę

 • przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych,
 • dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach.

Zapobieganie chorobom

 • systematyczne kontrolowanie stanu uzębienia,
 • przezwyciężanie obaw przed wizytą u stomatologa.

 Tydzień III- Domy i domki

Poznawanie swojej miejscowości

 • określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś).

Poznawanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola

 • poznawanie, na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania  dawniej i współcześnie.

Doświadczenia konstrukcyjno-techniczne

 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych,
 • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, kamienie).

Tydzień IV- Urządzenia elektryczne

Doświadczenia konstrukcyjno-techniczne

 • bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicz- nych, np. telewizora, komputera, odtwarzacza płyt kompaktowych, wideo
 • poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi (np. korzystanie z telefonu stacjonarnego lub komórkowego, komputera).

Urządzenia gospodarstwa domowego

 • poznawanie urządzeń gospodarstwa domowego,
 •    dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwieniu pracy ludziom,
 •   poznawanie zasad działania wybranych urządzeń, np.: odkurzacza, miksera, ekspresu, zasad bezpiecznego korzystania z nich

 

 

GRUDZIEŃ 

 

TYDZIEŃ PIERWSZY: Na jesienny, smutny czas

  Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie

 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

   Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji

 • pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek;
 • współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych.

   Uczestniczenie w zabawach

 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość.

TYDZIEŃ DRUGI:   Nadchodzi zima

  Zima

 • zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne
 •  obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie
 •  poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.

TYDZIEŃ TRZECI: Święta tuż tuż

   Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym

 •  przygotowanie programu artystycznego, samodzielnie (lub z pomocą nauczy- ciela), wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi.

    Wzmacnianie więzów w rodzinie

 •  kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych,  związanych ze świętami Bożego Narodzenia;
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.